Voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Wij heten u van harte welkom bij Bed and Breakfast Vlissingen en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden. Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van kracht.
Contactgegevens:
Bed and Breakfast Vlissingen
R Bonarius
H.R.Holstlaan 18
4385KJ Vlissingen
0118-490041
06-41677456
E-mail: dbonarius@bedandbreakfastvlissingen.nl
KVK nummer: 64939235
rekening nummer: NL13INGB0003693837
Website: www.bedandbreakfastvlissingen.nl
Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed and Breakfast Vlissingen ten tijde van het bezoek door de gasten.
Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed and Breakfast Vlissingen zijn voor rekening van de gebruikers.
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
Gasten dienen de instructies van de beheerder op te volgen.
De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed and Breakfast Vlissingen ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de eigenaar.
Reservering en betaling:
De prijzen zijn per kamer, dit is inclusief ontbijt, handdoeken & beddengoed, water & elektriciteit , btw, toeristenbelasting en de eindschoonmaak.
Ze zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
De prijzen van Bed and Breakfast Vlissingen zijn te vinden op de website en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen welke uiterlijk bij reservering bekend gemaakt zullen worden.Reserveren:
Reserveren geschiedt schriftelijk, per e-mail of telefonisch.
Na een gemaakte reservering aanvraag ontvangt u van ons spoedig een e-mail.
De verblijfskosten in Bed and Breakfast Vlissingen dienen bij voorkeur voor aankomst aan ons te zijn overgemaakt of bij aankomst contant te worden voldaan. Eventuele extra gemaakte kosten kunnen contant worden voldaan. Het is niet mogelijk om met creditcard of pin te betalen.
Betalingen dienen te worden gedaan op rekening nummer NL13INGB0003693837, Ten name van Bonarius, onder vermelding van uw naam en verblijfsdatum.Aankomst en vertrek:
Bij aankomst zal u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen.
Op de dag van aankomst kunt u na 16.00 uur uw Bed and Breakfast gebruiken. Op de dag van vertrek dient de Bed and Breakfast uiterlijk om 10.00 uur vrij te zijn.
Een sleutel is verkrijgbaar bij de beheerder; bij verlies brengen wij hiervoor 30 euro in rekening.
Bij voortijdig vertrek of latere aankomstdag vindt geen restitutie plaats.
Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.Verblijf:
• Roken is in de B&B verboden.
• Geluidsoverlast dient te worden voorkomen. Zeker tussen 22.00 en 07.00 uur dient het rustig te zijn.
• Radio's en televisies en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken voor anderen.
• Gebruik door derden van de Bed and Breakfast is niet toegestaan.
• Huisdieren niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder op het terrein komen en niet zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
• De handdoeken van de Bed and Breakfast Vlissingen mogen niet meegenomen worden naar het strand of bos.
• De accomodatie dient schoon en netjes te worden gehouden.
• Uw auto kunt u gratis parkeren in de straat.Aansprakelijkheid:
De eigenaar van Bed and Breakfast Vlissingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge van het verblijf in en om de accomodatie  geleden schade. De gast vrijwaart de eigenaar van Bed and Breakfast Vlissingen tegen aanspraken dienaangaande.
De eigenaar van Bed and Breakfast Vlissingen is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, watervoorzieningen en technische installaties alsook niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed and Breakfast Vlissingen.
Door de eigenaar van Bed and Breakfast Vlissingen wordt, tenzij dit met opzet en of grove schuld van de eigenaar is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
Verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in Bed and Breakfast Vlissingen.
De hoofdgast, genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Bed and Breakfast.
Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
De veiligheid van eventuele kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.Klachten:
Heeft u klachten, laat ons dit weten, zodat we daar indien mogelijk een oplossing voor kunnen bedenken.